55 Former NPA nakatanggap ng benepisyo mula sa E-CLIP program ng gobyerno