Army Transformation Roadmap 2040 Cascading ng AGSMO sa 4ID

PANOORIN | Army Transformation Roadmap 2040 Cascading ng AGSMO sa 4ID

Sa layuning mapalawak pa ang kaalaman at maibaba ang bagong Army Transformation Roadmap 2040, nagsagawa ng tatlong araw na cascading workshop ang Army Governance and Strategy Management Office sa mga piling Officers at Enlisted Personnel ng 4th Infantry (Diamond) Division at 52nd Engineer Brigade, sa headquarters ng 4ID sa Camp Evangelista, Brgy. Patag, Cagayan de Oro City mula Mayo 3 hanggang Mayo 5.

#AFPyoucanTRUST #StrongerArmyStrongerCountry #ServingThePeopleSecuringTheLand #StrongUnitedReliable #PhilippineArmy #TeamDiamond #4IDAtongArmy #4IDNews

Leave a Reply