Imbakan ng mga materyales sa paggawa ng anti-personnel mine at suplay ng CTG nasamsam ng ng 65IB

Leave a Reply