M60 Light Machine Gun, mga gamit pandigma ng CTG nakuha ng 36IB sa Surigao del Sur

Leave a Reply